Warunki Konkursu

Cel 

 1. Propagowanie małoinwazyjnych metod operacyjnych – stworzenie certyfikowanego miejsca doskonalenia umiejętności w zakresie technik małoinwazyjnych w ginekologii i chirurgii – tworzenie cyklicznych warsztatów i kursów 
 1. Współpraca zespołów medycznych – dzielenie się best clinical practice Tutorów z uczestnikami warsztatów, a co z tym idzie zaprezentowanie możliwości współpracy pomiędzy ginekologią i chirurgią ogólna w ramach interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem 
 1. Edukacja interdyscyplinarna –  upowszechnienie technik małoinwazyjnych w leczeniu schorzeń ginekologicznych oraz schorzeń chirurgicznych u kobiet, stworzenie holistycznego podejścia do chirurgineczgo leczenia  pacjentek. 

Środki    

Warsztaty opierają się na 3 filarach: 

Tutorzy to wybitni specjaliści z dziedziny chirurgii ogólnej, ginekologii i położnictwa, którzy w codziennych praktykach operują w sposób małoinwazyjny, a w ich ośrodkach o najwyższym poziomie referencyjności przeprowadzane się szkolenia specjalistyczne dla przyszłych chirurgów i ginekologów położników. 

Program warsztatów został podzielony na 3 części tj. cześć wykładową prelegentów opartą o najświeższe światowe i europejskie doniesienia w zakresie operacji małoinwazyjnych, cześć otwartej dyskusji z uczestnikami tak aby na bieżąco odpowiadać na nurtujące pytania uczestników i wymieniać się doświadczeniami oraz cześć trzecią praktyczną w ramach której uczestnicy będą przeprowadzać procedury medyczne na nieutrwalonych preparatach medycznych pod okiem zaproszonych Tutorów. Co najważniejsze mogą czerpać z doświadczenia operacyjnego Zaproszonych Gości „tu i teraz” i na bieżąco modyfikować swoje działanie w polu operacyjnym. 

Podczas warsztatów używamy specjalistyczny sprzęt. Są to najwyższej klasy urządzenia medyczne i narzędzia posiadające niezbędne certyfikaty jakości do używania ich podczas procedur małoinwazyjnych. 

Zaangażowanie  

 • merytoryczne – zaproszeni Goście to wybitni specjaliści z zakresu operatywy małoinwazyjnej w chirurgii i ginekologii z ośrodków klinicznych z całej Polski  
 • logistyczne – warsztaty przeprowadzane są dzięki gościnności Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Posiadamy tym samym dostęp do specjalistycznego zaplecza medycznego zarówno jeżeli chodzi o ergonomikę wykładów jak i części operacyjnej. 
 • Patroni – wydarzenia zostało objęte patronatami ogólnopolskich Towarzystw medycznych tj. Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników jak również Towarzystwa Chirurgów Polskich jak również Śląskiej Izby Lekarskiej. Powyższe daje gwarancję, iż spełniamy szereg stawianych wymagań przez te towarzystwa, potwierdzając prestiżowość tego wydarzenia.  
 • Sponsorzy – Wydarzenie wzbudziło zainteresowanie, a co za tym chęć współtworzenia tego wydarzenia wśród sponsorów będących właścicielami sprzętów, narzędzi, technologii na najwyższym europejskim jak i światowym poziomie. 
 • Media – Patronat medialny nad tym wydarzeniem objął portal medyczny: Rynek Zdrowia 

Efekty oczekiwane  

Efektami oczekiwanymi są: 

 • Wyłonienie 8 rezydentów chirurgii ogólnej oraz 8 rezydentów ginekologii i położnictwa, którzy posiadają najwyższy poziom motywacji poszerzania umiejętności w zakresie operowania technikami małoinwazyjnymi  
 • Poszerzenie wiedzy teoretycznej wśród wybranych uczestników w zakresie technik małoinwazyjnych oraz zachęcenie ich do wprowadzenia modelu współpracy pomiędzy oddziałami ginekologicznymi i chirurgicznymi tak, aby holistycznie podchodzić do opieki nad pacjentkami i czerpać wzajemnie z „best practice” na salach operacyjnych.  
 • Wypracowanie umiejętności oceny i poprawnej kwalifikacji do zabiegów małoinwazyjnych podczas zabiegów chirurgicznych i ginekologicznych, co będzie przekładać się na zmniejszenie ryzyka powikłań, krótszy czas rekonwalescencji pacjentek, niższe koszty leczenia, a kiedy stosować metody operatywy klasycznej. 
 • Zaprezentowanie możliwości sprzętowych i narzędziowych dostępnych na rynku mających na celu podniesienie komfortu w polu operacyjnym. 
 • Podniesienie umiejętności operacyjnych uczestników w zakresie technik małoinwazyjnych w pracy na nieutrwalonych preparatach medycznych. 
 • Warsztaty poświadczone są uzyskaniem certyfikatu udziału w warsztatach oraz przyznaniem 18 punktów edukacyjnych. 

 

Ocena  

W celu zapewnienia najwyższego poziomu zadowalanie wśród uczestników jak i prelegentów warsztatów zaplanowane jest wykonanie badania satysfakcji. Dla uczestników formą oceny będzie ankieta on-line i będzie one przeprowadzana na zakończenie warsztatów. Prelegenci będą proszenie o wydanie swojej opinii w formie nagrania na zakończenie warsztatów. Wyniki satysfakcji będą publikowane na stronie internetowej organizatora warsztatów, tak aby stanowiły one realną ocenę tego wydarzenia.