Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Brief info

Specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista ginekologii onkologicznej
Przewodniczący Sekcji Ginekologii Operacyjnej Polskiego Towarzystwa Ginekologii i Położnictwa;
Redaktor Naczelny periodyka PTGiP – Ginekologia Polska.