Katedra i Zakładu Anatomii Prawidłowej Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM.
Brief info

Zaangażowany w prace doświadczalne w zakresie badań nad możliwościami wykorzystania polimerów i kompozytów węglowych w traumatologii dzieci i młodzieży.
Prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z przedmiotu anatomia prawidłowa, ze studentami polskimi i anglojęzycznymi.
Osiągnięcia:
Zainicjował i doprowadził do podpisania międzynarodowej umowy o współpracy naukowej pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Uniwersytetem w Ostrawie-Czechy.

Zainteresowania: