All Team Members

Dr n. med. Marcin Misiek

Dr n. med. Marcin Misiek

Kierownik Kliniki Ginekologii im. prof. hab. dr n. med. Józefa Starzewskiego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
Lek. Daniel Kurczyński

Lek. Daniel Kurczyński

Kierownik Bloku Operacyjnego w Katowickim Centrum Onkologii.
Dr hab. n. med. Tomasz Olesiński

Dr hab. n. med. Tomasz Olesiński

Zastępca kierownika kliniki i kierownik oddziału I w Klinice Chirurgii Nowotworów Układu Pokarmowego i Guzów Neuroendokrynnych w Narodowym Instytutcie Onkologii- Państwowy Instytut Badawczy im. M. Curie-Skłodowskiej w Warszawie.