Asystent w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im J. Korczaka w Słupsku, Koordynator ds. Chirurgicznego Leczenia Otyłości, Koordynator ds. Ogólnej i Onkologicznej Chirurgii Robotowej.
Brief info

Doświadczenie: Specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej.

Osiągnięcia: Szkolenie specjalizacyjne w zakresie Chirurgii Ogólnej ukończył z drugim najlepszym wynikiem w kraju, członek licznych towarzystw naukowych, m.in., Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Endoskopowej, International Bariatric Club, Towarzystwa Chirurgów Polskich. Uczestnik licznych szkoleń i staży krajowych oraz zagranicznych, m.in. w klini-kach w Strasburgu, Oslo, Brugii, Wiedniu, Madrycie. Wykładowca na kursach i szkoleniach krajowych oraz zagranicznych; swoje prace prezentował na zjazdach Europejskiego Towa-rzystwa Chirurgii Endoskopowej.

Zainteresowania: Chirurgia minimalnie inwazyjna przewodu pokarmowego,
chirurgia endoskopowa przepuklin brzusznych.