Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej w Katowickim Centrum Onkologii
Brief info

Specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista ginekologii onkologicznej
Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Położnictwem i ginekologią zajmuje się od 1993 roku.
Przez kilka lat zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w Klinice Położnictwa i Ginekologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 1996 roku uzyskał I, a następnie w 1999 roku II stopień specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 2008 roku po obronie rozprawy doktorskiej z zakresu uroginekologii.