Zastępca kierownika kliniki i kierownik oddziału I w Klinice Chirurgii Nowotworów Układu Pokarmowego i Guzów Neuroendokrynnych w Narodowym Instytutcie Onkologii- Państwowy Instytut Badawczy im. M. Curie-Skłodowskiej w Warszawie.
Brief info

Specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej.
Jest autorem lub współautorem ponad 40 prac naukowych o łącznym Index Faktor >80 pkt, autorem rozdziałów w podręcznikach na temat żywienia w chorobie nowotworowej, dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC), chirurgii trzustki, od 15 lat jest opiekunem studenckiego koła naukowego WUM